Getto - teren między ulicą Warszawską, rzeką Seracz do ulicy Długiej

Getto
Mur otaczający getto

Obszar getta
Podwórko przy ulicy Grzebskiego 4 – obszar getta

Symboliczny mur getta
Symboliczny mur getta utworzony przez mławską młodzież

Powrót