Ulica Płocka

Przedwojenne ulica Płocka
Widok przedwojennej Mławy - ulica Płocka

Ulica Płocka
Ulica Płocka

Powrót