Szkoła dla dziewcząt

Szkoła dla dziewcząt
Widok przedwojennej Mławy - szkoła dla dziewcząt

Blok
Blok mieszkalny przy ulicy Smolarnia 2 znajdujący się na terenie szkoły dla dziewcząt

Powrót