Pierwsza siedziba Judenratu

Pierwsza siedziba Judenratu
Pierwsza siedziba Judenratu, ul.Krzynowłodzka

Ulica 18 Stycznia 3
Budynek mieszkalny przy ulicy 18 Stycznia 3

Powrót