Ślady mławskiej społeczności żydowskiej

Wskaż miejce na planie miasta Mławy

Plan miasta Mławy Widok ogólny z ulicy Warszawskiej Ulica Niborska Synagoga Mykwa Ulica Warszawska Ulica Płocka Szkoła dla dziewcząt Gimnazjum koedukacyjne Pierwsza siedziba Judenratu Kamienica, w której mieścił się sklep sukienniczy Getto Tablica przy ulicy Płockiej 56 Cmentarz żydowski
Mapę opracowali uczniowie IV klasy Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie pod opieką Włodzimierza Luksa