Aktualności

Spotkanie grupy organizacyjnej, mającej na celu upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku


14 lutego 2012 r. w Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyło się spotkanie grupy organizacyjnej, mającej na celu upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku

Spotkanie prowadził prof. Ryszard Juszkiewicz, inicjator i pomysłodawca upamiętnienia tragedii, który na wstępie przedstawił cel spotkania i zadania, jakie czekają jego uczestników.

Główny cel – umieszczenie tablicy poświęconej prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i delegacji polskiej będących ofiarami katastrofy samolotowej z 10 kwietnia 2010r. zmierzających na uroczystości poświęcone zamordowanym w lesie katyńskim w 1940r. przez NKWD oficerom polskim.

Wstępne założenia - umieszczenie tablicy granitowej pod tablicą Tadeusza Kościuszki na frontonie kościoła Św. Trójcy w Mławie.

W kolejnym punkcie Profesor zaproponował, aby fundusze zgromadzić z dobrowolnej składki społecznej.

Prowadzący zebranie, po wstępnych kwestiach, zaproponował dyskusję. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje opinie. Zdecydowano się powołać Komitet, który działać będzie w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad formą upamiętnienia katastrofy smoleńskiej:

- pomnik w formie tablicy na kamieniu z nazwiskami

- tablica bez nazwisk, z brązu, na kościele Pierwszą propozycję poparły 3 osoby, drugą poparli pozostali – 13 osób.

W związku z tym postanowiono odroczyć wykonanie tablicy do następnego roku. Tablica ma być z brązu, na frontonie kościoła pw. Św. Trójcy w Mławie

Data dodania: 21.03.2012, 08:53glowna aktualnosci kontakt