Aktualności

„Powstanie styczniowe na ziemi mławskiej”


20 stycznia 2012 roku w Sali Papieskiej w Mławie odbyło się spotkanie poświęcone 149 rocznicy wybuchu powstania styczniowego zatytułowane „Powstanie styczniowe na ziemi mławskiej”, na którym prof. Ryszard Juszkiewicz zaprezentował ogólnie przyjęte stanowisko budujące epos powstańców 1863 roku, Leszek Arent, dyrektor muzeum zaprezentował odmienny punkt widzenia problematyki powstańczej. Stwierdził, że powstanie nie było przygotowane pod względem militarnym, ani organizacyjnym, ani nie posiadało jasnego przywództwa. Mając te argumenty na uwadze stwierdził, że powstanie musiało zakończyć się klęską, która spowodowała zarówno trudne do oszacowania starty moralne, jak również wymierne – materialne.

Data dodania: 21.03.2012, 08:58glowna aktualnosci kontakt