Aktualności

senator Jackowski w MZZ


W dniu 16.04 2012 r. w Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyło się spotkanie senatora RP Jana Marii Jackowskiego z mieszkańcami Mławy.

Przed spotkaniem Senator zwiedził z dyrektorem muzeum stałe wystawy i wyraził zadowolenie z możliwości obejrzenia tylu cennych zabytków związanych z Mławą i historyczną Ziemią Zakrzeńską.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Ryszard Juszkiewicz, senator I i II kadencji, który opowiedział zebranym o swojej działalności naukowej i społecznej.

Następnie zabrał głos senator Jan Maria Jackowski przedstawiając zebranym prace w Senacie oraz działania na rzecz okręgu wyborczego.

Uczestników spotkania zainteresowało oświadczenie w sprawie tzw. ustawy odorowej. Jest to ważny problem dla mieszkańców, którzy mają domostwa w pobliżu ferm drobiowych. Nie mniej ważną dla zebranych było oświadczenie senatora Jackowskiego o potrzebie ustawowego usankcjonowania lokalizacji ferm wiatrowych. W obecnym ustawodawstwie nie ma żadnych konkretnych zapisów co do odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, które mają negatywne oddziaływanie na człowieka.

W dalszej wypowiedzi senator Jackowski zapoznał zebranych z oświadczeniem, które dotyczy nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji, mające na celu otwarcie możliwości do rugowania lekcji religii ze szkół. Niebezpieczeństwem jest tendencja do przerzucenia kosztów utrzymania etatów katechetów w szkołach na barki samorządów. Gdyby takie rozwiązanie zostało wprowadzone gminy musiałyby nowelizować swojej budżety. Na zakończenie spotkania i dyskusji senator Jan Maria Jackowski potwierdził, że tak jak wcześniej deklarował otworzy filialne biuro senatorskie w Mławie.

Data dodania: 04.05.2012, 08:32glowna aktualnosci kontakt