Aktualności

85-lecie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej


12 grudnia 2014 roku w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 85-lecia powstania mławskiej placówki muzealnej, na które przybyli przedstawiciele parlamentu: senator Jan Maria Jackowski i poseł na Sejm Mirosław Koźlakiewicz. Władze miasta reprezentowali: Sławomir Kowalewski - burmistrz miasta Mława, Janina Budzichowska - zastępca burmistrza, Leszek Ośliźlok – przewodniczący Rady Miasta Mława, Henryk Antczak – skarbnik miasta Mława i równocześnie przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. W spotkaniu uczestniczył również Włodzimierz Wojnarowski - starosta powiatu mławskiego. Na spotkanie przybyli także księża: Kazimierz Ziółkowski - dziekan dekanatu mławskiego, ksiądz Ryszard Kamiński - proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika, dyrektorzy placówek muzealnych z Północnego Mazowsza, prezesi stowarzyszeń działających na terenie Mławy. Zebranych przywitał dyrektor dr Leszek Arent, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie współpracy między instytucjami kultury dla dobra regionu i naszej małej ojczyzny Ziemi Mławskiej. W swoim wystąpieniu senator Jackowski podkreślił, że Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na trwałe wpisało się w pejzaż kulturowy Północnego Mazowsza, a poseł Koźlakiewicz uwypuklił znaczenie muzeów w kultywowaniu tradycji i dziedzictwa narodowego, którą powinni znać wszyscy mieszkańcy regionu. Burmistrz miasta Sławomir Kowalewski nadał trojgu pracownikom muzeum – Danieli Rogowicz, Agacie Dworznickiej i Andrzejowi Panasiukowi – medal “Zasłużony dla miasta Mława”. Dyrektorowi Arentowi zaś przyznał nagrodę pieniężną.

Warto podkreślić, że muzeum w Mławie powstało w 1929 roku z inicjatywy miejscowych społeczników, głównie nauczycieli Państwowego Seminarium Nauczycielskiego i w zamyśle twórców miało być placówką prezentującą “żywą historię regionu północno mazowieckiego”. Działalność muzeum przerwała II wojna światowa. Okupanci niemieccy w 1940 roku wszystkie zbiory muzealne wywieźli do Królewca, gdzie prawdopodobnie zostały zniszczone lub zaginęły. W 1963 roku muzeum zostało reaktywowane z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mławskiej.

Obecnie w zbiorach muzeum znajduje się ponad 16 tys. zabytków dotyczących Mławy, ziemi mławskiej i Północnego Mazowsza prezentujące materialne dowody naszej przeszłości.

Data dodania: 23.01.2015, 09:19glowna aktualnosci kontakt