Aktualności

Mławianin Roku 2010


22 marca 2011 Kapituła Tytułu Mławianin Roku i nagrody honorowej im. dra Józefa Longina Ostaszewskiego na spotkaniu, które odbyło się w Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie dokonała wyboru Mławianina roku 2010. W wyznaczonym terminie, który zamykał się data 28 lutego 2011 roku wpłynęły 4 wnioski prezentujące trzech kandydatów:

 
  • Henryka Antczaka zgłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządowe „Nasze Miasto”,
  • Janusza Dylewskiego zaproponowanego przez PTTK w Ciechanowie, oddział w Mławie i Towarzystwo Kultury Teatralnej, Odział w Olsztynie, koło w Mławie,
  • Henryka Kacprzaka zgłoszonego przez Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”

Każdy wniosek był szczegółowo rozpatrywany i omawiany.
W głosowaniu tajnym wzięło udział ośmiu spośród piętnastu członków Kapituły. Przy wyborze kandydata do tytułu i nagrody uwzględniono opinię zawarte we wnioskach a także kierowano się własną wiedzą o kandydacie.

Mławianinem roku 2010 został wybrany jednogłośnie Henryk Antczak.

Henryk Antczak z wykształcenia jest ekonomistą ze stopniem mgr organizacji i zarządzania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe: Europejska administracja samorządowa i rządowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Funkcjonowanie i działalność samorządów terytorialnych - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Metropolitalne Studium Prawno-Samorządowe - Polska Akademia Nauk w Warszawie, Rachunkowość - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Był radnym Mławy dwóch kadencji (od 1994 do 2002), a w latach 1994-2002 burmistrzem Mławy (prowadził aktywną politykę inwestycyjną szczególnie w zakresie infrastruktury miejskiej, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. W ostatnich wyborach samorządowych został po raz drugi wybrany (10031 głosów) na radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Pełni ważną funkcje przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Henryk Antczak jest także Skarbnikiem Miasta Mława.
Jest prezesem Stowarzyszenia Samorządowego „Nasze Miasto”, honorowym prezesem Klubu Sportowego MKS Mława, naczelnikiem OSP Mława, członkiem Zarządu Wojewódzkiego OSP.

Data dodania: 11.04.2011, 20:22glowna aktualnosci kontakt