Dział archeologiczny


Dział archeologiczny obejmuje kilkutysięczny zbiór wytworów rąk ludzkich związanych z działalnością człowieka na terenie Ziemi Zawkrzeńskiej od schyłkowego paleolitu przez późną epokę kamienia, epokę brązu i żelaza po późne średniowiecze (czyli od dziesiątego/dziewiątego stulecia przed naszą erą do piętnastego wieku naszej ery).

Dominują zbiory zabytków z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na terenie "Zawkrza".

Do najciekawszych zabytków należy zaliczyć rogowe i kamienne narzędzia pracy sprzed czterech-pięciu tysięcy lat, zespoły grobowe z pełnym wyposażeniem należące do kultury przeworskiej i wielbarskiej ( z I w. p.n.e. do V w.n.e.) z Modły, Dąbka, Stupska w powiecie mławskim; w tym bogate kolekcje ozdób z brązu, szkła, bursztynu i żelaza. Na uwagę zasługuje uzbrojenie wojowników z tamtych lat (miecze, groty oszczepów i włóczni, okucia tarcz, strzały łuków) oraz przedmioty codziennego użytku zarówno starożytne jak i średniowieczne.

Na osobne wyróżnienie zasługuje spektakularne odkrycie w 1978 r. Grobowca "książęcego" z interesującym wyposażeniem, sprzed dwóch tysięcy lat w Zgliczynie-Pobodzym gm. Bieżuń. Ten monumentalny obiekt z pierwszego wieku został zrekonstruowany i stanowi ważny element stałej ekspozycji archeologicznej.

Wyjątkowo cennym zabytkiem również eksponowanym na wystawie jest kamienne bóstwo pogańskie z okresu przedpiastowskiego w kształcie popiersia znalezione w 1926 r. w okolicy Małocina, gm. Bieżuń.
glowna aktualnosci kontakt