Dział historyczny


Dział historyczny należy do największych działów i obejmuje kilka tysięcy zabytków od XVI wieku do drugiej wojny światowej włącznie z mocnymi akcentami na powstania narodowe, rok 1920 i wrzesień 1939 roku.

Na stałej wystawie zaprezentowano dokumenty z XVIII - XIX i XX wieku, militaria z tego okresu, pamiątki powstańcze, kolekcje broni białej i palnej z pierwszej połowy XX wieku, kolekcje odznak pułkowych, mundurów, zdjęć.

Do ciekawszych zabytków należą również księgi i znaki cechowe, W tym chociażby księga Cechu Orackiego z 1799 roku, księga Cechu Bednarskiego z 1830 roku, czy płaskorzeźba w drewnie herbu mławskiego Cechu Rzeźników z XIX wieku.

Wspaniałe i wzruszające są listy Ferdynanda Milewskiego z Mławy, zesłańca na Syberię po Powstaniu Listopadowym, pisane do żony i córeczki W latach 1831-1838.

Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych należy eksponowana na wystawie stałej dwustronna płaskorzeźba w kamieniu z okresu Powstania Styczniowego, z lat 1863-1864, z naszego terenu. Pięknie prezentują się srebrne plakiety, medale, odznaczenia i inne pamiątki z XIX wieku. Do rarytasów należy zwieńczenie drzewca sztandaru 80 pp z 1939 roku, walczącego pod Mławą.
glowna aktualnosci kontakt