Sala Papieska


Sala Papieska, znajdująca się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - zasłużonej dla miasta i regionu placówce kultury, której celem jest gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie pamiątek przeszłości - ma również podobne cele i zadania do zrealizowania. Jest nim gromadzenie pamiątek po wielkim Polaku - papieżu Janie Pawle II, szczególnie tych związanych różnymi relacjami z mieszkańcami Mławy i naszej Małej Ojczyzny. Wspólne studiowanie nauki papieża i głoszenie wartości, które On uznał za ważne w życiu ludzi we współczesnym świecie - to główne zadanie.

Ukazanie postaci Ojca Świętego, jego działalności możliwe będzie tradycyjną metodą muzealną poprzez gromadzenie i eksponowanie pamiątek: zdjęć, książek, prasy, numizmatów, różnej ikonografii oraz innych drobnych przedmiotów związanych z osobą papieża.

Ważną płaszczyzną oddziaływującą na uczestnika spotkań są środki audiowizualne: filmy, ikonografia z rzutnika, czy utrwalone na przeźroczach obrazy z życia papieża. Tworzyć będziemy specjalistyczna bibliotekę i wideotekę.

Naukę Jana Pawła II zamierzamy upowszechnić poprzez cykle wykładów dla wszystkich zainteresowanych niezwykłym pontyfikatem papieża Polaka, zarówno ludzi dojrzałych, ale przede wszystkim dla młodzieży. Działania z młodzieżą i dla młodzieży - to szczególny element w funkcjonowaniu Sali Papieskiej. W dyskusji na spotkaniach ze znanymi osobami, wykładowcami powinno się kształtować nowe rozumienie trudnej papieskiej nauki, nieobojętne na problemy współczesnego świata, wszechstronne i pogłębione. Aby te cele osiągnąć współpracować będziemy z warszawskim Centrum Myśli Jana Pawła II, podobnym centrum w Krakowie, Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz innymi ośrodkami.

Wybrane bloki tematyczne:

  • Biografia Jana Pawła II
  • Rola kościoła we współczesnym świecie
  • Nauczanie Jana Pawła II o wolności i odpowiedzialności człowieka
  • Problemy społeczne w nauczaniu papieskim

To tylko kilka przykładów, które chcemy realizować w najbliższym czasie. Środkami do realizacji zasadniczego działania jakim jest rozumienie pontyfikatu Jana Pawła II, jego osobowości i nauczania będą spotkania z wykładowcami organizowane raz w miesiącu, pokazy multimedialne, dyskusje, okolicznościowe wystawy poświęcone życiu papieża. Do sali można będzie również przyjść bez specjalnego zaproszenia i skorzystać z literatury, wideoteki i obejrzeć pamiątki.

W sali, której patronować będzie Jan Paweł II odbywać się będą również spotkania członków towarzystw regionalnych: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, mławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Fundacji im. Korzybskich, seminaria doktoranckie prowadzone przez Stację Naukową im. Stanisława Herbsta w Mławie, narady muzealne, wieczorki poetyckie i inne.

Sala Papieska musi "tętnić życiem" - tak jak aktywne było życie Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II. Koordynacją działań, tworzeniu planów i ich realizacji nadzorować będzie powołane społeczne kolegium złożone z przedstawicieli samorządu miejskiego, duchownych, katechetów i pracowników muzeum.

Niech przesłaniem działalności Sali Papieskiej będą słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, 9 czerwca 1991 roku na lotnisku Okęcie: "Bogu dziękujcie(...) Ducha nie gaście..." Ducha nie gasimy - ducha pragniemy ożywiać! Sala Papieska będzie centrum myśli Jana Pawła II na Mazowszu Północnym - taką żywimy nadzieję i nad takim przesłaniem będziemy pracować, przy pomocy i poparciu wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi dla których postać Jana Pawła II jest niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Leszek Arent

Dyrektor
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławieglowna aktualnosci kontakt