Aktualności

Jan Golec Mławianin Roku 2011


25 kwietnia od godz. 17.00 w Sali Papieskiej w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie obradowała kapituła Mławianin Roku. W wyznaczonym terminie, który upłynął 31 marca zostały zgłoszone następujące kandydatury do tytułu Mławianin Roku 2011:

  • Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie zgłosiło kandydaturę Jana Golca, którego poparły również: NSZZ „Solidarność” oddział w Mławie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie. Wnioskodawcy podkreślając, że proponowany kandydat jest osobą skromną , szlachetną, cieszącą się szacunkiem i uznaniem podkreślili, że Pan Jan Golec w swojej działalności społecznej podejmował wiele inicjatyw na rzecz miasta i regionu, między innymi na rzecz parafii św. Stanisława BM, szkół katolickich w Mławie, harcerzy, ekologii i towarzystw regionalnych. Zwieńczeniem i symbolem jego działań społecznych były prace związane z ufundowaniem i odsłonięciem pomnika Jana Pawła II w Mławie. Jako przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika wykazał wiele hartu i poświęcenia w realizacji tego dzieła.

  • Dyrektor Miejskiego Domu Kultury oraz Ludowy Zespół Muzyczno-Taneczny „Mławiacy” wysunęli kandydaturę Pani Lidii Haliny Rzeplińskiej, podkreślając ponad 50-letni wkład pracy i zaangażowanie w rozwój kultury ludowej i pielęgnowanie tradycji polskiej oraz wieloletnim kierowaniem zespołem „Mławiacy”.

  • PTTK w Ciechanowie oraz Odział Okręgowy Towarzystwo Kultury Teatralnej Odział w Olsztynie zgłosiły już po raz trzeci kandydaturę Pana Janusza Dylewskiego. Wnioski ze względów formalnych (brak pisemnej zgody kandydata) nie zostały przez kapitułę rozpatrywane. Kapituła po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur jednogłośnie wybrała Mławianinem Roku Pana Jana Golca, w uzasadnieniu podkreślając działalność społeczną na rzecz miasta Mławy ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z ufundowaniem i odsłonięciem pomnika Jana Pawła II.

Uroczyste nadanie tytułu i wręczenie dyplomu wraz ze statuetką świętego Wojciecha odbędzie się prawdopodobnie w maju br. po uzgodnieniu terminu z laureatem.

*zdjęcia pochodzą z strony kuriera mlawskiego oraz nasz@ mława


Data dodania: 26.04.2012, 10:39glowna aktualnosci kontakt