dział archeologiczny

Obejmuje kilkutysięczny zbiór wytworów rąk ludzkich związanych z działalnością człowieka na terenie Ziemi Zawkrzeńskiej od mezozoiku przez młodszą epokę kamienia, epokę brązu i żelaza po późne średniowiecze (czyli od ósmego tysiąclecia przed naszą erą do piętnastego wieku naszej ery). Dominują tu zbiory zabytków pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na terenie Zawkrza.

Do najciekawszych zabytków należy zaliczyć rogowe i kamienne narzędzia pracy sprzed czterech-pięciu tysięcy lat, zespoły grobowe z pełnym wyposażeniem, należące do kultury przeworskiej i wielbarskiej ( z I w. p.n.e.do V w.n.e.) z Modły, Dąbka, Stupska w powiecie mławskim; w tym bogate kolekcje ozdób z brązu, szkła, bursztynu i żelaza. Na uwagę zasługuje uzbrojenie wojowników z tamtych lat (miecze, groty oszczepów i włóczni, okucia tarcz, strzały łuków) oraz przedmioty codziennego użytku zarówno starożytne, jak i średniowieczne.

Na wyróżnienie zasługuje spektakularne odkrycie grobowca z interesującym wyposażeniem, sprzed dwóch tysięcy lat, którego dokonano w 1978r. w Zgliczynie-Pobodzym, gm. Bieżuń. Ten monumentalny obiekt z pierwszego wieku został zrekonstruowany i stanowi ważny element stałej ekspozycji archeologicznej.

Wyjątkowo cennym zabytkiem, również eksponowanym na wystawie, jest kamienne bóstwo pogańskie z okresu przedpiastowskiego, znalezione w 1926 r. w okolicy Małocina, gm. Bieżuń.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej © 2019 Polityka prywatności