Dział archeologii to między innymi stała wystawa prezentująca zabytki od epoki kamienia poprzez ważne epoki archeologiczne do późnego średniowiecza z akcentem na stanowiska kultury przeworskiej i wielbarskiej sprzed dwóch tysięcy lat, będące cmentarzyskami odkrytymi w Modle pod Mławą, Stupsku, Dąbku, Zgliczynie Pobodzym, gruntowanie przebadane przez pracowników muzeum. W dziale zgromadzonych zostało ponad 3 400 zabytków.

dział archeologii

Dział historii to między innymi stała wystawa pokazująca dzieje Mławy i regionu od XVI w. do zakończenia okupacji niemieckiej po II wojnie światowej z akcentami na powstania narodowe, głównie insurekcję kościuszkowską, powstanie styczniowe i bitwę pod Mławą. W dziale zgromadzono ponad 5 000 obiektów zabytkowych.

dział historii

Dział edukacji proponuje lekcje muzealne i warsztaty dla grup przedszkolnych i szkolnych wszystkich poziomów nauczania. Zajęcia edukacyjne realizowane są na wystawach stałych i czasowych naszego muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

dział edukacji

Dział sztuki to między innymi stała wystawa będąca przede wszystkim galerią malarstwa Wojciecha Piechowskiego i współczesnych mu malarzy, niejednokrotnie jego przyjaciół, wywodzących się ze Szkoły Rysunkowej w Warszawie. W dziale zostało zgromadzonych wiele cennych obiektów z rzemiosła artystycznego. Znajduje się w nim ponad 700 zabytków.

dział sztuki

Dział przyrodniczy to między innymi stała wystawa pokazująca faunę Mazowsza Północnego z przykładami obrazów geologicznych i paleontologicznych, jak część szkieletu słonia leśnego sprzed 100 tysięcy lat, odkrytego i odkopanego w miejscowości Kalisz, w okolicach Ciechanowa. W dziale zgromadzono około 1 000 obiektów.

dział przyrody

Skip to content