Misja & Historia

Misja muzeum

Misją muzeum jest popularyzowanie wiedzy historycznej o Zawkrzu (ziemi za Wkrą), dzięki umożliwieniu współczesnemu odbiorcy kontaktu z gromadzonymi przez niemal wiek dobrami dziedzictwa narodowego. Muzeum gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępnia dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej i niematerialnej cenne nie tylko dla naszego regionu. 

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą z zakresu historii, archeologii, numizmatyki, sztuki i przyrody. Organizuje wystawy czasowe, koncerty i wydarzenia, tworząc w środowisku lokalnym płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i poglądów, dysputy na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Historia

1926 r.

Wystawa Mazurska zaprezentowana w Państwowym Seminarium Nauczycielskim, podwaliny pod muzeum. Pod koniec tego roku rozpoczęto budowę obiektu przeznaczonego dla tej instytucji.

2 grudnia 1929 r.

Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego w Mławie przy ul. Ogrodowej, gdzie mieście się także dziś (obecnie to ul. 3 Maja).

1938 r.

Zarząd Miejski przeniósł muzeum na ul. Długą, do sali szkolnej w domu Gminy Ewangelickiej, a w poprzednim miejscu ulokowano Komunalną Kasę Oszczędności.

1939 r.

Mława została zajęta przez wojska niemieckie, zbiory muzealne wywieziono do Królewca, gdzie miał się nimi opiekować znany niemiecki naukowiec, prof. w. La Baume. Tam zaginęły. Ocalało jedynie bóstwo pogańskie, wykradzione przez Wincentego Kruszyńskiego i Jana Bubrowieckiego z niemieckiego transportu i ukryte w podziemiach kościoła św. Trójcy w Mławie.

1963 r.

Reaktywacja instytucji pod nazwą Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

1965 r.

Muzeum zyskuje status placówki państwowej i podlega Muzeum Okręgowemu w Płocku.

1969 r.

Otwarcie wystaw stałych: 1. Historia Ziemi Zawkrzeńskiej od prahistorii do 1914 r., 2. Pierwsza wojna światowa i Mława w okresie międzywojennym, 1914 – 1939, 3. Wrzesień pod Mławą w 1939 r., 4. Okupacja 1939 – 1945 na terenie powiatu mławskiego, 5. Dorobek powiatu mławskiego w 25-leciu PRL, 6. Galeria malarstwa Wojciecha Piechowskiego i jemu współczesnych.

1978 r.

Początek rozbudowy muzeum poprzez nadbudowanie nad biblioteką piętra.

1980 r.

Koniec remontu, powierzchnia zwiększyła się do 1000 m kw. Wystawy stałe zyskały obecny kształt.

1986 r.

Zakup obrazu „Puszczyk” Wojciecha Piechowskiego, dużego, malowanego w nurcie neoromantyzmu.

1989 r.

Stanisław Sikora, rzeźbiarz z Warszawy przekazał muzeum swoje prace. Jest to największy zbiór rzeźb i medali tego artysty.

1991 r.

Cecylia Dudzińska,wdowa po płk. dypl. Franciszku Dudzińskim, żołnierzu września 1939 r. pod Mławą, podarowała muzeum cenne nabytki – obraz „Ranny ułan” Wojciecha Kossaka, „Zwierzenie”Adama Styki i „Szarżę na bolszewików” Leonarda Winterowskiego.

1998 r.

Przesłanie przez Stanisława Łebkowskiego pocztą dyplomatyczną z Republiki Południowej Afryki pasa kontuszowego, należącego do jego przodka Ignacego Łebkowskiego (vel. Łepkowskiego) herbu Dąbrowa, wiceregenta grodzkiego i sędziego pokoju w Mławie.

2007 r.

Otwarcie w muzeum Sali Papieskiej, w której gromadzone, przechowywane i eksponowane są pamiątki po Janie Pawle II, szczególnie te związane w różny sposób z mieszkańcami Mławy.

2012 r.

Zakup obrazu Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie”.

2018 r.

Instalacja multimedialna „N100” na fasadzie budynku muzeum, upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

2018 r.

Muzeum laureatem XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” za wystawę „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

22 sierpnia 2019 r.

Unikatowa wystawa „Z wolności zabrany od swojej dziewczyny...” poświęcona poległym w bitwie pod Mławą w dniach 1-4 września 1939 r.

19 listopada 2019 r.

Muzeum, jeden podmiot z pięciu ma Mazowszu, otrzymuje wyróżnienie dla organizatorów najciekawszych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe w ramach 27. edycji EDD „POLSKI SPLOT”.

0 +
Liczba wystaw
0 +
Eksponatów
0 +
lat p.n.e eksponat
0 +
Sprzedanych biletów

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas 023 654 33 48

Skip to content