Misja & Historia

Misja muzeum

Misją muzeum jest popularyzowanie wiedzy historycznej o Zawkrzu (ziemi za Wkrą), dzięki umożliwieniu współczesnemu odbiorcy kontaktu z gromadzonymi przez niemal wiek dobrami dziedzictwa narodowego. Muzeum gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępnia dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej i niematerialnej cenne nie tylko dla naszego regionu. 

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą z zakresu historii, archeologii, numizmatyki, sztuki i przyrody. Organizuje wystawy czasowe, koncerty i wydarzenia, tworząc w środowisku lokalnym płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i poglądów, dysputy na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

Historia

1926 r.

Wystawa Mazurska zaprezentowana w Państwowym Seminarium Nauczycielskim dała podwaliny pod muzeum. Pod koniec tego roku rozpoczęto budowę obiektu przeznaczonego dla tej instytucji.

8 grudnia 1929 r.

Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego w Mławie przy ul. Ogrodowej, gdzie mieście się także dziś (obecnie to ul. 3 Maja).

1938 r.

Zarząd Miejski przeniósł muzeum na ul. Długą, do sali szkolnej w domu Gminy Ewangelickiej, a w poprzednim miejscu ulokowano Komunalną Kasę Oszczędności.

1939 r.

Mława została zajęta przez wojska niemieckie, zbiory muzealne wywieziono do Królewca, gdzie miał się nimi opiekować znany niemiecki naukowiec, prof. w. La Baume. Tam zaginęły. Ocalało jedynie bóstwo pogańskie, wykradzione przez Wincentego Kruszyńskiego i Jana Bubrowieckiego z niemieckiego transportu i ukryte w podziemiach kościoła św. Trójcy w Mławie.

1963 r.

Reaktywacja instytucji pod nazwą Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

1965 r.

Muzeum zyskuje status placówki państwowej i podlega Muzeum Okręgowemu w Płocku.

1969 r.

Otwarcie wystaw stałych: 1. Historia Ziemi Zawkrzeńskiej od prahistorii do 1914 r., 2. Pierwsza wojna światowa i Mława w okresie międzywojennym, 1914 – 1939, 3. Wrzesień pod Mławą w 1939 r., 4. Okupacja 1939 – 1945 na terenie powiatu mławskiego, 5. Dorobek powiatu mławskiego w 25-leciu PRL, 6. Galeria malarstwa Wojciecha Piechowskiego i jemu współczesnych.

1978 r.

Początek rozbudowy muzeum - nadbudowanie piętra nad budynkiem biblioteki.

1980 r.

Koniec remontu, dzięki któremu powierzchnia zwiększyła się do 1000 m kw. Wystawy stałe zyskały obecny kształt.

1986 r.

Zakup obrazu „Puszczyk” Wojciecha Piechowskiego (93 cm x159 cm, olej/płótno, 1907 r.)

1989 r.

Przekazanie muzeum przez rzeźbiarza Stanisława Sikorę swoich prac. Jest to największy zbiór rzeźb i medali tego artysty.

1991 r.

Podarowanie muzeum przez Cecylię Dudzińską, wdowę po płk. dypl. Franciszku Dudzińskim, żołnierzu września 1939 r. pod Mławą, obrazu Wojciecha Kossaka „Ranny ułan” (46 cm x 38 cm, olej/płótno, 1929 r.) , Adama Styki „Zwierzenie” (61 cm x 51 cm, olej/płótno, 1946-59 r.) i Leonarda Winterowskiego „Szarża na bolszewików” (68 cm x 114 cm, olej/płótno, 1922 r.).

1998 r.

Przesłanie przez Stanisława Łebkowskiego pocztą dyplomatyczną z Republiki Południowej Afryki pasa kontuszowego, należącego do jego przodka Ignacego Łebkowskiego (vel. Łepkowskiego) herbu Dąbrowa, wiceregenta grodzkiego i sędziego pokoju w Mławie.

2007 r.

Otwarcie w muzeum Sali Papieskiej, w której gromadzone, przechowywane i eksponowane są pamiątki po Janie Pawle II, szczególnie te związane z mieszkańcami Mławy.

2012 r.

Zakup obrazu Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie” (58,5 cm x 74,5 cm, olej/płótno, 1905 r.).

2018 r.

Instalacja multimedialna „N100” na fasadzie budynku muzeum, upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

2018 r.

Muzeum laureatem XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” za wystawę „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

0 +
Liczba wystaw
0 +
Eksponatów
0 +
lat p.n.e eksponat
0 +
Sprzedanych biletów

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń do nas 023 654 33 48

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej © 2019 Polityka prywatności