dział historii

W zbiorach działu znajduje się około 5300 eksponatów. Ich chronologiczny zakres dotyczy dziejów Mławy i części północnego Mazowsza – historycznego Zawkrza – od XVI stulecia do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku.

Zwiedzający zobaczą na wystawie dokumenty, listy, druki, mapy, fotografie, medale pamiątkowe, militaria, sztandary, zabytki zakresu sfragistyki i numizmatyki. Wśród nich z dawnych militariów warto wyróżnić unikatowy napierśnik zbroi husarskiej z połowy XVII w. Zabytkiem dawnej kartografii jest wenecka mapa z 1781 r. trzech województw na Mazowszu: mazowieckiego, rawskiego i płockiego. Na szczególną uwagę zasługuje czterostronny, tkany kolorową nicią pas kontuszowy należący do Ignacego Łepkowskiego (vel. Łebkowskiego) – sędziego ziemskiego Ziemi Zawkrzeńskiej z 1790 r. Ponadto są tutaj portrety Katarzyny Mostowskiej, podkomorzyny płockiej z końca XVII w. i Andrzeja Mikołaja Piechowskiego, chorążego kawalerii narodowej z II połowy XVIII w.

W zasobach wystawy znajdują się przedmioty związane z powstaniem styczniowym i, poprzedzającymi to wydarzenie, manifestacjami patriotycznymi z 1861 r. Prezentowana jest tutaj m.in. broń biała i palna, wojskowe piśmiennictwo, biżuteria patriotyczna, medale i stare fotografie. W dalszej części wystawa dotyczy dziejów Mławy i powiatu mławskiego, ukazanych na tle okresu międzywojennego i niemieckiej okupacji lat 1939-1945. Przeszłość mieszkańców Mławy dokumentują również judaika, gdyż na początku XIX w. Żydzi stanowili 30% mieszkańców miasta.

Na szczególną uwagę zasługuje część ekspozycji poświęcona bitwie pod Mławą, którą w pierwszych dniach września 1939 r. stoczyła 20 Dywizja Piechoty z hitlerowskim najeźdźcą. Obok pobitewnych militariów, wyjątkową wartość emocjonalną mają, pochodzące z ekshumacji przeprowadzonych w rejonie Mławy w latach 1940-41, metalowe znaczki tożsamości, listy, fotografie, dokumenty, notesiki i inne przedmioty osobiste poległych w bitwie żołnierzy. Wśród tych pamiątek jest orzeł z drzewca sztandaru 80 pułku piechoty. 

Ważny element kolekcji stanowią wojskowe mundury z okresów walk o niepodległość oraz zbiór falerystyki obejmujący najważniejsze polskie odznaczenia o charakterze wojskowym, cywilnym i pamiątkowym.

Wart obejrzenia jest tzw. „ Fryz chwały żołnierza polskiego”, czyli pamiątkowe tablice pułkowe zamieszczone na klatce schodowej placówki. Przez wiele lat muzeum było współorganizatorem słynnych w kraju zjazdów żołnierzy września 1939 r. „Fryz chwały i bohaterstwa żołnierza polskiego” liczy obecnie 17 tablic. Jest on jedyną tego typu ekspozycją w kraju.

Skip to content