dział historii

Ekspozycja poświęcona bitwie pod Mławą ma korytarzowy układ z dwoma liniami narracyjnymi prowadzącymi wzdłuż dłuższych boków pomieszczenia. Moduły po obu stronach sali poświęcone są tym samym zagadnieniom prezentowanym z różnych perspektyw. Pierwsza linia narracyjna, po lewej stronie od wejścia, prezentuje przebieg wydarzeń, stanowi kontekst historyczny dla drugiej, która skupia się na losie żołnierzy w nich uczestniczących. Obie linie poprowadzone są w porządku chronologicznym. Zwieńczenie wystawy stanowi projekcja z animacją, która w ilustracyjny sposób prezentuje wydarzenia, jakim poświęcona jest ekspozycja.

Odmiennym perspektywom prezentowanym po obu stronach sali odpowiadają odmienne środki wystawiennicze. Linia narracyjna obejmująca kontekst historyczny operuje przede wszystkim środkami graficznymi, podczas gdy opowieść o żołnierzach opiera się na prezentacji osobistych przedmiotów w gablotach.

Uzupełnieniem ekspozycji jest tzw. „ Fryz chwały żołnierza polskiego”, czyli pamiątkowe tablice pułkowe zamieszczone w korytarzu Muzeum.

Skip to content