dział edukacji

Oferta edukacyjna

PRZEDSZKOLE

Dzieci poznają specyfikę przestrzeni wystawienniczej muzeum. Zdobywają wiedzę na temat zasad pracy w muzeum i jego zwiedzania. Przyswajają podstawowe terminy: muzeum, eksponat, zabytek, wystawa.

info: lekcja dla dzieci w wieku przedszkolnym
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Maluchy na tej lekcji dowiadują się wielu ciekawych informacji dotyczących ssaków, ptaków i owadów żyjących dawniej i współcześnie na Mazowszu Północnym.

info: lekcja dla dzieci w wieku przedszkolnym
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzieci poznają specyfikę funkcjonowania muzeum, dowiadują się w jakim celu tworzy się muzea i kto
w nich pracuje. Zwiedzają ekspozycje poznając jednocześnie podstawowe terminy: muzeum, eksponat, zabytek, wystawa, karta katalogu naukowego, księgi inwentarzowe, magazyn muzealiów, konserwacja.

info: lekcja dla dzieci w wieku 7-12 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Życie codzienne od pojawienia się człowieka na terenie północnego Mazowsza
od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, wpływy rzymskie do końca średniowiecza.

info: lekcja dla dzieci w wieku 7-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Warsztaty artystyczne, podczas których uczniowie w małych grupach tworzą obrazkowe historie, inspirując się neolitycznymi petroglifami.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Omówienie ówczesnej codzienności. Charakterystyka elementów uzbrojenia
i kobiecych ozdób.

info: lekcja dla dzieci w wieku 7-9 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Uczniowie poznają legendy związane z Mławą, jej dzieje, dowiadują się jak zmieniał się herb miasta. Uczestnicy wykonują również prace plastyczną.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Pokaz starych pocztówek prezentujących wielkomiejską urodę przedwojennej Mławy jest punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak dawniej żyli ludzie. Uczniowie wykonają również pocztówkę techniką kolażu.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 8-10 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Ci, którzy odcisnęli ślad we wdzięcznej pamięci Mławian, m.in: Stanisław Grzepski, ks. Ignacy Krajewski, Klemens Sokalski, Tadeusz Korzybski, Czesław Arabucki, Józef Longin Ostaszewski, Lucjan Czerwiński, Ryszard Juszkiewicz.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Szczegóły walk powstańczych, miejsca potyczek (szlak Padlewskiego, Rydzewo- „płockie Termopile”), sylwetki zaangażowanych w walkę narodowowyzwoleńczą (Zygmunt Padlewski, Tomasz Kolbe), bilans powstania.

info: lekcja dla dzieci w wieku 14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Przedstawienie losów polskiego społeczeństwa w okresie zaborów oraz podejmowany przez niego wysiłek zbrojny (Legiony Dąbrowskiego, powstanie listopadowe). Analiza dróg prowadzących do odzyskania niepodległości. Geneza konfliktu, walki pod Mławą, Bitwa Warszawska, bilans wojenny.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Omówienie genezy i przebiegu działań wojennych na tzw. „odcinku mławskim”
z 1 – 3 września 1939 r. 

info: lekcja dla dzieci w wieku 12-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Omówienie przebiegu działań wojennych w pierwszych dniach września 1939 r.

Ponadto organizowane są terenowe lekcje muzealne dostępne dla grup dysponujących własnym transportem i po wcześniejszych ustaleniach.

info: lekcja dla dzieci w wieku 12-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Zajęcia prowadzone w oparciu o historyczną architekturę miasta oraz powiększone pocztówki prezentujące wielkomiejska urodę Mławy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, min. analiza dekoracji i sentencji zdobiących dawną architekturę.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-12 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Warsztaty podczas których wskrzesimy zapomnianą dziś sztukę kaligrafii. Uczestnicy poznają historię pisma, sprawdzą swoją cierpliwość pisząc stalówką zanurzoną w atramencie, żeby po wykonaniu szeregu ćwiczeń i wprawek wypisać swoje imię na czerpanym papierze.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 10 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Uczestnicy oglądają wybrane obrazy, poszukują barw ciepłych i zimnych, podstawowych i pochodnych, kontrastowych i uzupełniających. Zastanawiają się też, co sprawia, że jedne obrazy wydają się nam wesołe, inne zaś smutne. 

Uczestnicy wykonują również prace plastyczne.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Lekcja poświęcona życiu i twórczości wybitnego malarza północnego Mazowsza związanego z Warszawską Klasą Rysunkową Wojciecha Gersona.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Literacka i plastyczna analiza dzieła. Podczas zajęć omawiane są pojęcia takie jak: walor, perspektywa, kompozycja.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Przybliżenie zagadnień związanych z procesem twórczym i technologicznym przy tworzeniu dzieła.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Podczas lekcji omawiane są: ssaki drapieżne, ssaki pól i lasów, ptaki szponiaste, sowy, ptaki wód i mokradeł, owady m.in. gatunki krajowych ważek, motyli nocnych i dziennych, owady chronione i szkodliwe. Uczniowie mają również okazję zobaczyć szczątki gatunków wymarłych, występujących na terenie północnego Mazowsza.  

info: lekcja dla dzieci w wieku 7-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Uczniowie poznają bogactwo ptasiego królestwa i jego środowisko.
Uczestnicy zajęć wykonują również prace plastyczne.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Lekcja podczas której omawiana jest geneza i pochodzenie bursztynu, oraz miejsca jego występowania. Zastosowanie bursztynu jako surowca – od starożytności do współczesności.

info: lekcja dla dzieci w wieku 10-14 lat
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Dzieci dowiadują się: czym jest bursztyn, kiedy i w jaki sposób powstał, gdzie
i w jakich formach występuje. Dowiadują się również, gdzie rosły lasy bursztynowe i jak wyglądały. Uczniowie oglądają inkluzje zawarte w bursztynie: drobne zwierzęta, fragmenty roślin, odciski. Poznają inne żywice kopalne oraz imitacje bursztynu. Poznają zastosowanie bursztynu w medycynie konwencjonalnej i ludowej oraz w przemyśle kosmetycznym. Utrwaleniu wiedzy służą bursztynowe kolorowanki.

info: warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat
czas trwania zajęć: 80 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

SZKOŁA ŚREDNIA

Życie codzienne od pojawienia się człowieka na terenie północnego Mazowsza
od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, wpływy rzymskie do końca średniowiecza. Spośród tysięcy zabytków na szczególna uwagę zasługuje grób typu książęcego (I w.n.e), czaszka młodego mężczyzny po trepanacji (II-III w.n.e), kamienne bóstwo pogańskie z (VII-VIII w.n.e).

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Szczegóły walk powstańczych, miejsca potyczek(szlak Padlewskiego, Rydzewo „płockie Termopile), sylwetki zaangażowanych w walkę narodowowyzwoleńczą (Zygmunt Padlewski, Tomasz Kolbe), bilans powstania. 

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: lub tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Przedstawienie losów polskiego społeczeństwa w okresie zaborów oraz podejmowany przez niego wysiłek zbrojny (Legiony Dąbrowskiego, powstanie listopadowe). Analiza dróg prowadzących do odzyskania niepodległości. Geneza konfliktu, walki pod Mławą, Bitwa Warszawska, bilans wojenny.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Omówienie genezy i przebiegu działań wojennych na tzw. „odcinku mławskim”
z 1 – 3 września 1939 r.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Dostępna dla grup dysponujących własnym transportem

Omówienie przebiegu działań wojennych w pierwszych dniach września 1939 r. 

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Ci, którzy odcisnęli ślad we wdzięcznej pamięci Mławian, min: Stanisław Grzepski, ks. Ignacy Krajewski, Klemens Sokalski, Tadeusz Korzybski, Czesław Arabucki, Zygmunt Kryszkiewicz, Józef Longin Ostaszewski, Lucjan Czerwiński, Ryszard Juszkiewicz

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
prowadzący: Paweł Zakrzewski
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Lekcja poświęcona życiu i twórczości wybitnego malarza północnego Mazowsza związanego
z Warszawską Klasą Rysunkową Wojciecha Gersona.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Literacka i plastyczna analiza dzieła. Podczas zajęć omawiane są pojęcia takie jak: walor, perspektywa, kompozycja.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Na lekcji omawiane są różne gatunki zwierząt, które na ekspozycji przyrodniczej zostały pokazane
w podgrupach m. in. ssaki drapieżne, ssaki pól i lasów, ptaki szponiaste, sowy, ptaki wód i mokradeł, owady m.in. gatunki krajowych ważek, motyli nocnych i dziennych, owady chronione i szkodliwe. Uczniowie mają również okazję zobaczyć szczątki gatunków wymarłych występujących na terenie północnego Mazowsza.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Lekcja podczas której omawiana jest geneza i pochodzenie bursztynu, oraz miejsca jego występowania. Zastosowanie bursztynu jako surowca – od starożytności do współczesności.

info: lekcja dla młodzieży
czas trwania zajęć: 45 minut
zapisy, informacja: tel.23 6543348
opłata: 3 zł od uczestnika, opiekunowie bezpłatnie

Informacje o organizacji zajęć muzealnych:

dla grup zorganizowanych proponujemy lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania z przewodnikiem po ekspozycjach stałych.

Zajęcia prowadzi edukator Katarzyna Skorupa-Malińska.

Wybór terminu:

 • od wtorku do piątku w godz. 08.10 – 14.00,
 • czas trwania: lekcja 45 minut, warsztaty 80 minut.

Rezerwacja zajęć:

 • Dział Edukacyjny, tel. 23 654 33 48 (wew. 12) od wtorku do soboty w godzinach pracy muzeum 
 • prosimy o wybór zajęć – temat lekcji, preferowanego terminu zajęć, wieku i liczebności grupy oraz danych kontaktowych zamawiającego, 
 • zajęcia prosimy umawiać z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • grupa może liczyć do 25 osób, nie łączymy grup,
 • grupa na warsztaty z kaligrafii i tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe może liczyć
  do 24 osób.

Zasady rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach:

 • prosimy o potwierdzenie rezerwacji pod nr telefonu 23 654 33 48 najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zajęć (bez potwierdzenia rezerwacji zajęcia się nie odbędą),
 • prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia; grupa, która nie uprzedzi o swoim spóźnieniu może się liczyć z tym, że nie będzie przyjęta,
 • nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi, w przypadku rezygnacji z umówionych zajęć prosimy o szybką informację,
 • zapewniamy materiały plastyczne na warsztaty,
 • opłaty: lekcja – 3 zł od osoby, warsztaty -3 zł od osoby (jeśli nie zaznaczono inaczej); 
 • okrycia wierzchnie, torby oraz plecaki uczestnicy zostawiają w szatni,
 • opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
 • nauczyciele lub opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia podczas zajęć, ale bez użycia lampy błyskowej.

Wizerunek i prawa autorskie 

 • opiekunowie uczestników zajęć przyjmują do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników. Muzeum przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań w celu związanym ze statutową działalnością, w szczególności poprzez publikację ww. materiałów na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.
 • opiekunowie uczestników zajęć przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach warsztatów utworów, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Jeżeli opiekunowie nie wyrażają zgody na utrwalanie wizerunku uczestników, prosimy o wcześniejszą informację.

Skip to content