Burmistrza Miasta Mława zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. powołał
Radę Muzeum przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie I kadencji.

Skład Rady Muzeum:
Roman Kochanowicz – przewodniczący,
Wiesław Kiwit – członek,
Lech Prejs – członek,
Wilhelm Taraszkiewicz – członek,
prof. Leszek Zygner – członek.

Skip to content