Zaplanuj swoją wizytę...

Godziny otwarcia & cennik

Godziny otwarcia

wtorek, czwartek: 8.00 – 17.00
środa: 8.00 – 16.00
piątek, sobota: 8.00 – 15.00

Kasa kończy sprzedaż biletów 45 minut przed zamknięciem Muzeum

Informacja

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość zwiedzania Muzeum wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (tel. 023 654 33 48) lub pisemnej: kontakt@muzeum.mlawa.pl

Cennik

Sobota wstęp bezpłatny
Bilet normalny 6,00 zł/os.
Bilet ulgowy 3,00 zł/os.
Bilet zbiorczy 3,00 zł/os.

Bilet z Kartą Rodzina 3+ i Kartą Mławiaka

Bilet normalny 3,00 zł/os.
Bilet ulgowy 1,50 zł/os.

Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracownikom służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym „Za opiekę nad zabytkami”, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.  

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje: – osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym, Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, – członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS), – posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. O Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305), – dzieciom do lat 7, – opiekunom grup (1 opiekun w grupie 10 osób).

Wskazówki dojazdu

Samochód

Przed Muzeum, po obu stronach ul. 3 Maja znajduje się płatny parking.

Cennik:

- za pierwsze pół godziny postoju 0,50zł,

- za pierwszą godzinę postoju 1,50zł,

- za drugą godzinę postoju 1,80zł,

- za trzecią godzinę postoju 2,00zł,

- za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50zł.

Transport publiczny
Mława położona jest przy linii kolejowej Warszawa – Gdynia (rozkład jazdy pociągów http://rozklad-pkp.pl/ ). Z dworca do centrum miasta, gdzie znajduje się Muzeum, można dojechać Mławską Komunikacją Miejską (przystanki: Dworzec PKP – Stary Rynek, (rozkład jazdy MKM mlawa.pl) Muzeum mieści się kilkaset metrów dalej przy ul. 3 Maja 5.
Rower
Zapraszamy do przyjazdu do muzeum rowerem. Przed budynkiem znajduje się stojak na rowery.
Informacje o organizacji zajęć muzealnych: dla grup zorganizowanych proponujemy lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania z przewodnikiem po ekspozycjach stałych.
Wybór terminu
 • wtorek, czwartek 8:10 - 16:00
 • środa 08:10 - 15:00
 • piątek 08:10 -14:00

 • czas trwania: lekcja 45 minut, warsztaty 90 minut.
Rezerwacja zajęć
  • Dział Edukacyjny, tel. 23 654 33 48 (wew. 12) od wtorku do soboty w godzinach pracy muzeum 
  • prosimy o wybór zajęć - temat lekcji, preferowanego terminu zajęć, wieku i liczebności grupy oraz danych kontaktowych zamawiającego, 
  • zajęcia prosimy umawiać z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • grupa może liczyć do 25 osób, nie łączymy grup,
  • grupa na warsztaty z kaligrafii i tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe może liczyć
   do 24 osób.
Zasady rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach
   • prosimy o potwierdzenie rezerwacji pod nr telefonu 23 654 33 48 najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zajęć (bez potwierdzenia rezerwacji zajęcia się nie odbędą),
   • prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia; grupa, która nie uprzedzi o swoim spóźnieniu może się liczyć z tym, że nie będzie przyjęta,
   • nie prowadzimy zajęć z grupami nie umówionymi, w przypadku rezygnacji z umówionych zajęć prosimy o szybką informację,
   • zapewniamy materiały plastyczne na warsztaty,
   • opłaty: lekcja - 3 zł od osoby, warsztaty -3 zł od osoby (jeśli nie zaznaczono inaczej); 
   • okrycia wierzchnie, torby oraz plecaki uczestnicy zostawiają w szatni,
   • opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,
   • nauczyciele lub opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia podczas zajęć, ale bez użycia lampy błyskowej.
Wizerunek i prawa autorskie
    • Opiekunowie uczestników zajęć przyjmują do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników. Muzeum przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań w celu związanym ze statutową działalnością, w szczególności poprzez publikację ww. materiałów na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.
    • opiekunowie uczestników zajęć przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach warsztatów utworów, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:

    - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

    - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

    Jeżeli opiekunowie nie wyrażają zgody na utrwalanie wizerunku uczestników, prosimy o wcześniejszą informację.

Skip to content