Pracownicy


Dyrektor muzeum dr Leszek Arent

Główna księgowa mgr Barbara Maria Klepczarek

Dział archeologiczny Starszy kustosz mgr Andrzej Grzymkowski

Dział historyczny Kustosz mgr Jacek Wilamowski

Dział sztuki Kustosz mgr Andrzej Marek Panasiuk

Dział przyrodniczy Adiunkt mgr Mirosława Wilamowska

Dział oświatowy Kustosz mgr Katarzyna Skorupa-Malińska

Dział kadrowo-finansowy Kierownik Daniela Rogowicz

Referent administracyjny Agata Dworznicka

Wykwalifikowany opiekun ekspozycji Alicja Molska, Barbara Sobutka

Informatyk mgr inż. Paweł Bartoszewski


Data dodania: 23.03.2011glowna aktualnosci kontakt