Powrót do wszystkich aktualności

„1920. Mława Victoria” – wernisaż

W piątek, 14 sierpnia Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaprezentowało wystawę plenerową poświęconą bohaterskiej obronie Mławy 21 sierpnia 1920 roku.

W zabytkowym parku miejskim gości przywitała Dyrektor Muzeum Barbara Zaborowska, która przedstawiła zebranym koncepcję wystawy i opowiedziała o wydarzeniach bitwy polsko-bolszewickiej w Mławie i okolicach.

Ekspozycję stanowi sześć ścianek wystawienniczych ustawionych w głównej alei parku. Pierwsza poświęcona została Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – z jednej strony widnieje wizerunek Wodza Naczelnego oraz jego słynna odezwa, z drugiej – notka biograficzna i geneza wybuchu wojny polsko-sowieckiej.

Kolejna ścianka przedstawia postać gen. Władysława Sikorskiego, dowódcy 5 Armii, której oddziały w sierpniu 1920 roku brały udział w walkach z bolszewikami na Północnym Mazowszu, a 21 i 22 sierpnia wchodząca w jej skład 18 Dywizja Piechoty, stoczyła zwycięską bitwę pod Mławą.

Gen. Franciszek Krajowski, wódz 18 Dywizji Piechoty i Honorowy Obywatel Miasta Mława (tytuł ten otrzymał 29 sierpnia 1920 roku) zajmuje następną ściankę. Znajduje się tu także notka o samej formacji. 18 DP rozpoczęła swoje działania na Północnym Mazowszu 14 sierpnia, w myśl rozkazu gen. Sikorskiego odziały kierowały się w stronę Ciechanowa. W trakcie wykonywania zadania stoczyły walki pod Borkowem i Sarnową Górą. Cel swój osiągnęły 20 sierpnia. Natychmiast po zajęciu Ciechanowa gen. Krajowski przygotował plany odzyskania Mławy.

Przy kolejnej tablicy zwiedzający poznają postać mjr. Mariana Józefa Ocetkiewicza, dowódcy 144 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Ocetkiewicz w pierwszej linii kierował akcją bojową 21 sierpnia, za udział w walkach o Mławę został przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V kl. Rankiem 144 pp wyruszył z miejscowości Modełka, wzdłuż linii kolejowej w kierunku Mławy, gdzie doprowadził do wycofania się wojsk rosyjskich. Walki zakończyły się o godz. 13:00, gdy do miasta wkroczyła XXXV Brygada Piechoty.

Tą ostatnią dowodził ppłk Włodzimierz Rachmistruk (następna ścianka) podczas drugiej obrony Mławy w dniach 21 i 22 sierpnia. Silne natarcie nieprzyjaciela na miasto zostało odparte, ale nie udało się zatrzymać wroga, który przełamał linię obrony pod Szydłowem, kierując się w stronę Chorzel.

Na ostatniej ściance znalazły się wycinki z ówczesnej prasy, donoszące o zwycięskich walkach w Mławie.

– Victorii mieliśmy klika, natomiast ta jest bardzo ważna. Mławska victoria 1920 roku powinna na stałe wpisać się w naszą świadomość i w dziedzictwo lokalne. Powinniśmy być z tego dumni i pamiętać – podkreślała podczas wernisażu Barbara Zaborowska.

Tego dnia zapoczątkowana została przez Muzeum akcja ”Wyślij kartkę z Mławy”. Muzeum przygotowało karty pocztowe – kopie grafik znajdujących się na wystawie, które były rozdawane przybyłym (pocztówki można nadal nabyć w siedzibie muzeum).

W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Mława – Szymon Zejer, Zastępca Burmistrza Miasta Mława oraz Magdalena Grzywacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej.

Wystawę można oglądać w parku do 30 września. Wydarzenie patronatem medialnym objęło Radio 7.

Skip to content