Seminarium edukacyjne „Wojna – Pamięć – Dialog”

W dniach 7-9 października 2022 r. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zorganizowało III Seminarium Edukacyjne „Wojna – Pamięć – Dialog”. Seminarzystów – edukatorów, muzealników, nauczycieli przedmiotów humanistycznych z całej Polski przywitała Dyrektor Muzeum Barbara Zaborowska. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania stałej ekspozycji historycznej „Bitwa pod Mławą”. Uczestnicy poznali losy żołnierzy, którzy budowali umocnienia na pozycji […]