Powrót do wszystkich aktualności

EDD. Wirtualna galeria znaków i symboli przeszłości

„Połączeni dziedzictwem” to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, w które włączyło się Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.  Warsztaty odbyły się 10 i 17 września. 

EDD jest projektem wiążącym elementy kulturalne i społeczne z edukacyjnymi. Służy poznawaniu historii  zarówno narodowej,  jak i tej najbliższej – lokalnej.

Warsztaty fotograficzne „Bliżej symbolu” kierowane były do dzieci w wieku 7-12, które wyruszyły w miasto, poszukując znaków i symboli przeszłości. Koncentrowaliśmy się na mławskich zabytkach, ale też innych charakterystycznych miejscach, w ich mikroskali.

Dzięki temu powstała wirtualna „Galeria znaków i symboli przeszłości”, z takimi fotografiami, które skupiały się na detalach architektonicznych, ulicznych, parkowych. Zwykle ich nie dostrzegamy, a przecież to one świadczą o urodzie miejsca.

Zdjęcia były wykonywane telefonami komórkowymi, wybierane przez uczestników warsztatów i opracowywane podczas spotkań.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Autorzy fotografii rzędami od góry: Julka, Patrycja, Tosia, Alan, Bartek, Julian

Skip to content