Powrót do wszystkich aktualności

Edukacja i zabawa – podsumowanie „Wakacji w Muzeum”

Od 6 lipca do 26 sierpnia 2021r. w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbywały się warsztaty edukacyjne dla dzieci w wielu 7-13 lat. Różnorodna tematyka i intensywność spotkań znalazła grono entuzjastów.

Spośród 24 dzieci zgłoszonych przez rodziców i opiekunów w zajęciach każdego dnia brało udział od 3 do 11 uczestników. Odbyło się 39 spotkań, które prowadzili kustosze Muzeum: Katarzyna Skorupa-Malińska, Mirosława Wilamowska, Andrzej Panasiuk oraz Dyrektor Barbara Zaborowska. Działania edukacyjne odbywały się na ekspozycjach muzealnych i w przestrzeni miejskiej.

Po raz pierwszy odbyły się warsztaty czerpania papieru, finezyjnie zdobione arkusze wykonane przez uczestników zajęć, prezentowały się niezwykle efektownie.
W muzealnym skryptorium odbywały się również warsztaty kaligrafii i iluminacji.

„W pracowni artysty”, „Malarstwo plenerowe” oraz „Abstrakt Art Day-zainspiruj się Pollockiem” prowadził artysta malarz Andrzej Panasiuk, zapoznając uczestników z tajnikami malarstwa.

„Prajęzyk – rysunki naskalne” to obrazkowa opowieść o czasach najdawniejszych, kontynuowana na warsztatach „Pradzieje, czyli jak dawniej żyli ludzie”, podczas których
w oparciu o muzealne zbiory uczestnicy zajęć prześledzili zmiany w sposobie życia ludzi na przestrzeni wieków. „Rzecz o Muzeum” oraz „W pracowni archeologa” to warsztaty, które pozwoliły dzieciom poznać tajniki pracy muzealnika i archeologa.  Wybrane zabytki zostały poddane wnikliwej analizie, a każdy z uczestników zajęć precyzyjnie wypełnił kartę katalogu, opatrzoną odręcznie wykonanym rysunkiem opisywanego przedmiotu.

Obyczaje, dawne elementy stroju oraz biżuterię uczestnicy zajęć poznali podczas warsztatów „Pradziejowe elegantki” oraz „Średniowieczne elegantki”. Dużo emocji wywołała możliwość przymierzenia strojów inspirowanych modą wieków średnich. Na tych zajęciach powstały również kolie paciorków z kolorowej modeliny, inspirowane oryginalnymi ozdobami.

„Pocztówka z Mławy” oraz „Mława architektonicznie ciekawa” to warsztaty prezentujące urodę miasta dawniej i dzisiaj oraz pretekst do rozmowy, jak zmienia się miasto,
w którym żyjemy. Integralną częścią tych zajęć był spacer. „Mława architektonicznie ciekawa” to również tytuł książeczki, prezentującej najciekawsze budynki w mieście, którą otrzymali uczestnicy zajęć.

Na warsztatach „Urok starej fotografii” uczestnicy poznali historię fotografii, oglądali aparaty fotograficzne z ubiegłego wieku, jak również – w zaimprowizowanym atelier fotograficznym – wykonywali i „obrabiali” zdjęcia.

Moduł zajęć przyrodniczych tworzyły: „W parkowym labiryncie”, „Z dendrologią za pan brat”,  „Skrzydlaci mieszkańcy mławskiego parku”, „Ptasiowo”, „Barwny świat motyli”, „Bursztynowe warsztaty” i „Zwierzęta wymarłe”. Zajęcia te realizowane były na stałej wystawie przyrodniczej i w parku miejskim. Uczestnicy otrzymali muzealną kolorowankę „Skrzydlaci mieszkańcy mławskiego parku”.

Warsztaty „Jak Wojtek został strażakiem” dedykowane były strażakom w 140. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie. Na wystawie czasowej ,,nieGinące zawody, czyli rzecz o rzemiośle i rzemieślnikach na północnym Mazowszu” zrealizowane zostały zajęcia „Śladami mławskiego rzemiosła”, które pozwoliły uczestnikom – oprócz wiedzy teoretycznej – zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się igłą z nitką.

Sobotni cykl „U Pani Muławy” dotyczył tematyki regionalnej, efektem działań uczestników było przygotowanie ilustracji do legendy o Muławie, która została zaprezentowana
w teatrzyku pudełkowym podczas ostatniego spotkania.

Na zakończenie „Wakacji w Muzeum” uczestnicy otrzymali od Dyrektor Muzeum Barbary Zaborowskiej dyplomy i upominki.

Skip to content