Powrót do wszystkich aktualności

Europejskie Dni Archeologii

W Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w dniach 18-20 czerwca 2021 r. obędzie się cykl wydarzeń, zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Archeologii.

Muzeum znalazło się wśród 21 instytucji w całej Polsce, które zostały zakwalifikowane do Europejskich Dni Archeologii 2021, organizowanych przez francuski Narodowy Instytut Prewencyjnych Badań Archeologicznych (Inrap) pod egidą francuskiego Ministerstwa Kultury.

W Muzeum obchody EDA rozpoczną się w piątek, 18 czerwca o godz. 10:00 od wernisażu ekspozycji stałej „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”. Obiekty działu archeologicznego, zostaną zaprezentowane w nowej odsłonie. Najstarsze znaleziska datowane na młodszą epokę kamienia, poświadczają obecność człowieka na tych ziemiach od najdawniejszych czasów. Eksploracja wielokulturowych cmentarzysk w Modle, Stupsku, Dąbku, Zgliczynie Pobodzym przyniosła znakomite obiekty: elementy uzbrojenia wojowników, ozdoby i elementy stroju oraz narzędzia służące w życiu codziennym  w pierwszych wiekach naszej ery. Muzeum zaprasza w podróż śladami przodków po ziemi zawkrzeńskiej od epoki kamienia po pełne średniowiecze.

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i wynikającą z nich ograniczoną liczbą osób, mogących znajdować się w przestrzeni ekspozycji, w piątek odbędzie się także drugie otwarcie wystawy – o godz. 18:00.

W tym też dniu edukatorzy z Muzeum przeprowadzą w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie archeologiczne warsztaty edukacyjne dla uczniów „Spotkanie z archeologią”.

W sobotę, 19 czerwca od godz. 10:00 do 15:00 Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na Piknik Archeologiczny. Uczestnicy dowiedzą, jak wyjątkową i niezwykle interesującą nauką jest archeologia oraz poznają tajniki pracy archeologa. Podczas warsztatów między innymi nauczą się opisywania zabytków, sklejania ceramiki, będą wykonywać modele wykopu oraz rekonstrukcje zabytków.

W godzinach 14:00 – 17:00 Muzeum zaplanowało oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”.

Bezpłatnie z kuratorem wystawę będzie można oglądać także w niedzielę, 20 czerwca od godz. 11:00 do 18:00. W tym samym czasie całe rodziny będą mogły wziąć udział w zabawie „Archeobranie”.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Mława, Narodowy Instytut Dziedzictwa, a patronatem medialnym Radio7.

Europejskie Dni Archeologii oparte są na platformie cyfrowej journees-archeologie.fr zwracającej uwagę opinii publicznej na wielość i różnorodność dziedzictwa i inicjatyw związanych z archeologią w Europie. Ułatwiają tworzenie sieci interesariuszy archeologii we wszystkich krajach członkowskich Rady Europy.

Głównymi celami EDA są:

– podnosić świadomość bogactwa i różnorodności kulturowej Europy wśród obywateli Europy;

– uczynić archeologię bardziej widoczną dla różnych odbiorców i mediów;

– uświadomić opinii publicznej i władzom politycznym potrzebę ochrony dziedzictwa archeologicznego;

– umożliwienie społeczeństwu zrozumienia mozaiki kultur europejskich;

– przyciągnąć nowych odbiorców, którzy nie są przyzwyczajeni do odwiedzania miejsc, w których prowadzona jest archeologia;

– promować publicznie cały łańcuch działań archeologicznych, „od wykopalisk do muzeum”;

– promować wymianę wiedzy między specjalistami archeologami a obywatelami Europy.


PROGRAM EUROPEJSKICH DNI ARCHEOLOGII W MUZEUM ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ W MŁAWIE

 

18.06.2021r. (piątek)

– godz. 10:00 – wernisaż ekspozycji stałej „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”;

– godz. 18:00-20:00 – otwarcie ekspozycji stałej „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej” dla zwiedzających;

 

19.06.2021r. (sobota)

– godz. 10:00-15:00 – Piknik Archeologiczny – warsztaty: pracowania archeologa, opisywanie zabytków, sklejanie ceramiki, modele wykopu, zabytki i rekonstrukcje, stratygrafia;

– godz. 14:00-17:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”;

 

20.06.2021r. (niedziela)

– godz. 11:00-18:00 – warsztaty rodzinne „Archeobranie”;

– godz. 11:00-18:00 – oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Archeologia Ziemi Zawkrzeńskiej”.

Skip to content