Powrót do wszystkich aktualności

Ferie w muzeum

„Prehistoryczne wyprawy” to zajęcia na stałej wystawie archeologicznej i wystawie czasowej, które odbywały się podczas ferii w muzeum.

Najmłodsi zobaczyli eksponaty związane z działalnością człowieka na terenie Zawkrza od późnej epoki kamienia do średniowiecza. Zachwyt wzbudziły repliki strojów i możliwość używania kopi elementów uzbrojenia średniowiecznego wojownika. Na zakończenie zajęć na wystawie przyrodniczej dzieci oglądały szczątki wymarłych zwierząt.

Skip to content