Powrót do wszystkich aktualności

Hej! Kto Polak na bagnety – język propagandy w 1920 – warsztaty edukacyjne

Warsztaty dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych, które mają na celu przeanalizowanie innego niż militarny aspektu wojny polsko-bolszewickiej – interpretację języka propagandy.

Materiały:

plakaty mobilizacyjne, odezwy, druki ulotne wg. załączników, tj. spisu materiałów

Metody pracy:

praca w grupach, dyskusja

Cele:

zapoznanie uczestników z historycznymi technikami propagandy, kształtowanie umiejętności ich analizowania.

Przebieg warsztatów:

część I

  • prowadzący dzieli uczestników na pięć grup, uczestnicy dostają zestawy reprintów plakatów, prowadzący pyta o wrażenia po ich obejrzeniu
  • prowadzący prosi o wyszukanie technik propagandowych zastosowanych na plakatach i w drukach ulotnych
  • liderzy zespołów prezentują efekty prac. Dyskusja

PODSUMOWANIE cz. I: wypisanie na tablicy technik propagandowych (wśród nich m.in.:)

  • manipulowanie emocjami poprzez odwołanie się do miłości rodziny i Ojczyzny- wyreżyserowana relacja między państwem a obywatelem
  • odczłowieczenie wroga, jego karykaturyzacja (owładnięty żądzą mordu jaskiniowiec, obdarty, pozbawiony zębów czerwonoarmista, hordy bezmyślnych bolszewickich zombie)
  • zabiegi stylistyczne i graficzne – gra kolorów -budowanie atmosfery zagrożenia
  • wskazanie konkretnych środków zastosowanych dla uzyskania celu propagandowego, np. graficznych, analiza symboliki elementów
  • wskazanie potencjalnej prawdy bądź fałszu zawartych w przesłaniu plakatu

Jaki efekt miał wywołać plakat u odbiorcy?

część II (opcjonalna)

W zespołach przygotowanie projektu współczesnego plakatu lub ulotki propagandowej o wydźwięku patriotycznym.

PODSUMOWANIE cz. II : prezentacja, (ocena pracy przez pozostałych uczestników, możliwa punktacja w oparciu o zagadnienia ustalone w podsumowaniu cz. I).

*W spisie materiałów dla każdej grupy: plakat werbunkowy, plakat propagandowy, druk ulotny, bądź odezwa.

Plakaty

Wykaz plakatów

Skip to content