Powrót do wszystkich aktualności

Historia godła Polski – warsztaty plastyczne

Propozycja skierowana do najmłodszych, dzieci podczas zajęć poznają historię i wykonają pracę plastyczną – godło naszego kraju.

Cel:

Dziecko poznaje godło narodowe

– wie jak wygląda godło Polski

– potrafi wymienić jego elementy

– wie dlaczego wizerunek białego orła jest w godle Polski

– kształtuje swoją tożsamość i dumę narodową

– pobudza swoją wyobraźnię

– wyrabia w sobie umiejętność obserwacji

– ma możliwość wyrażenia artystycznej ekspresji

– starannie wykonuje pracę plastyczną

Metody pracy:

– opowiadanie, objaśnianie, rozmowa

– pokaz

– obserwacja

– praca twórcza

Forma pracy – indywidualna

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie do tematu poprzez przeczytanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”. Karta nr 1

Rozmowa związana z wierszem:

– Jak miał na imię założyciel państwa Polskiego?

– Jak wyglądało najstarsze godło Polski? – zagadka 1*

– Jak nazywa się państwo w którym mieszkasz?- zagadka 2*

Rozmowa o symbolach:

– Wspólna recytacja „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Karta nr 1

– Co to jest symbol-znak?

Orzeł symbolizuje: wolność, niezależność, pokój – wartości bliskie każdemu Polakowi

– Gdzie są umieszczone symbole narodowe?
/ urzędy, pieczęcie, sztandary, monety, koszulki sportowców; dawniej: pieczęcie, chorągwie, proporce, tarcze /

– Co to znaczy być patriotą współcześnie?

Porównanie godła Polski z 1919 r. ze współczesnym. Karty: 2 i 3

– ćwiczenie spostrzegawczości, poprzez wskazanie różnic.

/ rodzaj korony, zamknięta, otwarta, zwieńczona krzyżem; szpony, nogawice z piór, wstęga -jej zakończenie/

Wykonanie pracy plastycznej w wykorzystaniem pociętej, białej bibuły i złotej folii. Karty: 4 i 5

Zakończenie:

– podsumowanie treści poruszanych na zajęciach

– ocena zaangażowania w pracę

– uporządkowanie stanowiska pracy

Materiały:

Karta 1 – Legenda O Lechu, Czechu i Rusie oraz wiersz „Katechizm polskiego dziecka”

Karta 2 – Godło z 1919 r.

Karta 3 – Współczesne godło Rzeczpospolitej Polskiej

Karta 4 – Godło – rysunek schematyczny do wyklejenia

Karta 5 – Godło – rysunek schematyczny do wyklejenia

Zagadki:

1. Wzbija się wysoko w górę, mówi że jest ptaków królem. W górach mieszka wielki
ptak. To jest Polski naszej znak. Zobaczysz go kiedyś może. To jest właśnie ……

2. Pytanie to nietrudne, to każdy z was przyzna. Jak się nazywa nasza Ojczyzna?

Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Karta 5

 

 

Skip to content