Powrót do wszystkich aktualności

I tylko wysp tych nie ma

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaprasza na wystawę Studenckiego Koła Badań Artystycznych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie „I tylko wysp tych nie ma”. Wernisaż odbędzie się 12 marca (czwartek) 2020 r. o godz. 17:00.

Od autorów

Każde muzeum, bez względu na specyfikę zbiorów, charakter czy skalę opowiada pewną historię. Historię, która pomaga budować lub podważać naszą tożsamość jako członków wspólnoty odczuwającej zbiorowo swoją relację do dziedzictwa kulturowego i otaczającej przyrody. Każdy snujący swoją opowieść narrator nie pozostaje bez wpływu na jej formę. Narzuca konkretny język, styl, punkty ciężkości, skojarzenia i metafory. Muzeum jest takim właśnie narratorem.

Jako członkinie i członkowie Studenckiego Koła Badań Artystycznych przy Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zaproszeni do stworzenia wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, zdecydowaliśmy się nie pozostać obojętni na tę opowieść. Zaproponowana przez nas wystawa nie ma być wydzieloną w odrębnej przestrzeni ekspozycją dorobku każdej i każdego z nas. Włączyliśmy się w muzealną narrację. Weszliśmy pomiędzy obiekty, powiększyliśmy różnorodność regionalnych zbiorów o prace zrealizowane w innym kontekście – kulturowym i instytucjonalnym.

Mamy świadomość, że gest ten może być czasem symbiotyczny, czasem antagonistyczny, czasem problematyzujący, a czasem po prostu zabawny. Jesteśmy przekonani, że muzealna opowieść pozostaje ciągle otwarta na – choćby czasowe – zmiany czy przesunięcia znaczeń.

Praktyka zapraszania artystów do ingerowania i pracy nad muzealnymi kolekcjami jest współcześnie czymś powszechnym. Celem takiej ingerencji jest ożywienie zastanej ekspozycji, podjęcie z nią dialogu, prześwietlenie zarysowanej przez nią problematyki nowymi kontekstami i kategoriami. Każdorazowo z tą sytuacją wiąże się zagrożenie potraktowania muzealnej ekspozycji jako scenografii do prowadzonej przez artystę/kuratora narracji. Zepchnięcie oryginalnych kontekstów danego przedmiotu na dalszy plan nosi w sobie znamiona współczesnego wydania kolonializmu. Od tego zagrożenia nie sposób byłoby się uchronić nawet po wielogodzinnym studiowaniu historii danego miejsca.

Problem ten powracał do nas wielokrotnie w trakcie opracowywania koncepcji tej wystawy. Celem naszego działania stało się prowokowanie pytań o wizję tożsamości zbiorowej, refleksja nad słusznością jej postrzegania bez sugerowania możliwych odpowiedzi.

Wystawę będzie można oglądać do 30 maja 2020 r. 

Skip to content