Powrót do wszystkich aktualności

Jubileusz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

W poniedziałek, 9 grudnia mławskie muzeum oficjalnie świętowało 90-lecie istnienia. Dyrekcja i pracownicy otrzymali moc życzeń.

Na uroczystości przybył Sławomir Kowalewski Burmistrz Miasta Mława, Janina Budzichowska I Zastępca Burmistrza Miasta Mława, Lech Prejs Przewodniczący Rady Miasta Mława, Jerzy Rakowski Starosta Mławski, Jan Łukasik Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, ks. Sławomir Krasiński Dziekan Dekanatu Mławskiego Wschodniego, dyrektorzy tutejszych szkół i innych jednostek organizacyjnych miasta, dyrektorzy ościennych muzeów – z Przasnysza, Opinogóry i Sierpca, darczyńcy i przyjaciele muzeum.

Gości przywiała dyrektor MZZ Barbara Zaborowska, po czym przedstawiła zebranym prezentację multimedialną. Opowiedziała o Wystawie Mazurskiej, która dała podwaliny pod muzeum, otwarciu Muzeum Regionalnego w Mławie 2 grudnia 1929 r., pierwszych wystawach stałych, później czasowych, o reaktywacji po wojnie w 1963 r., rozbudowie budynku, wystaw i powiększaniu zbiorów.

Dyrektor przybliżyła teraźniejszą działalność instytucji: pierwszą wystawę gościa zza granicy – włoskiego malarza Carmine Galiè, wystawę „Dzieje bursztynu” sprowadzoną z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, eksperymentalną wystawę interaktywną „Wielość rzeczywistości”, czy wystawę rzeźb w metalu Rafała Szulca. Jak przypomniała, 22 sierpnia odbył się wernisaż ekspozycji „Z wolności zabrany od swojej dziewczyny…”, poświęconej żołnierzom poległym w bitwie pod Mławą. Muzeum zorganizowało też dwie wystawy plenerowe: „#1918+” oraz „Podwórko/39”.

Po raz pierwszy w muzeum odbyło się ogólnopolskie seminarium edukacyjne „Obrońcy pozycji mławskiej – w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej 1939 r.”. To projekt, który ma być realizowany co roku.

Ponadto instytucja cyklicznie bierze udział w ogólnopolskich i światowych akcjach, takich jak: Noc Muzeów, Piano Day, Dzień Wolnej Sztuki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Dziecka. Angażuje się również w obchody religijno-patriotycznych miejskich uroczystości, przygotowuje warsztaty edukacyjne – wakacyjne, świąteczne i podczas ferii, prowadzi lekcje muzealne.

W 2018 r. mławskie muzeum zostało laureatem XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” za wystawę „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”, natomiast w 2019 r. dyrektor Barbara Zaborowska została wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za najciekawsze wydarzenie, zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Goście nie szczędzili słów uznania i gratulacji.

– Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za dotychczasową działalność i prosimy o jeszcze więcej. Jest młody zespół, bardzo sprawny, kreatywny, mieszanka różnych pasji, ale przede wszystkim pasji działania na rzecz miasta, społeczeństwa, naszego kochanego mławskiego muzeum – mówił burmistrz Sławomir Kowalewski, który tego dnia otrzymał statuetkę „Przyjaciel Muzeum”.

Podziękowania dyrektor skierowała także do rady miejskiej, władz powiatu oraz darczyńców.

Starosta Jerzy Rakowski podkreślił, że misja muzeum jest bardzo ważna, ma ogromne znaczenie dla całego Północnego Mazowsza, nie tylko w kontekście zachowania skarbów, ale również strony edukacyjnej. Życzył, aby instytucja zmierzała w tym kierunku, kładła nacisk na nowe formy edukacji.

Po części oficjalnej goście mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu Piotra Żandarskiego, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie, po czym zwiedzali wystawy stałe oraz czasową, gdzie obecnie mieści się ekspozycja szopek krakowskich.

Skip to content