Powrót do wszystkich aktualności

Konkurs plastyczny z okazji 90-lecia muzeum

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej z okazji 90-lecia otwarcia instytucji organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu mławskiego.

REGULAMIN

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne dzieci i młodzieży.

Prace powinny być wykonane:

 • samodzielnie
 • w dowolnej technice
 • w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm

Praca powinna być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności muzeum.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:

 • 7 – 10 lat
 • 11 -14 lat
 • 15 -19 lat.

Jury w każdej kategorii przyznana trzy miejsca ( I, II, III). Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Ponadto muzeum przewiduje dla osób, które zajmą I miejsca w swojej kategorii wiekowej kartę bezpłatnego wstępu do muzeum i bezpłatny udział w warsztatach do końca roku szkolnego 2019/2020.

Nagrodą dla wszystkich uczniów klasy, z której wpłynie największa liczba prac będzie bezpłatny udział w wybranych zajęciach muzealnych w roku szkolnym 2019/2020.

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie (drukowanymi literami) informacje:

 • pełne imię i nazwisko autora pracy

 • dokładny wiek autora pracy

 • tytuł pracy

 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji

 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz numer telefonu kontaktowego.

Termin nadsyłania prac do 28 listopada 2019 r. drogą pocztową na adres:
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5, 06-500 Mława.

Prace można również dostarczyć osobiście do siedziby muzeum, adres jw., w następujących godzinach:

wtorek, czwartek 800-1700

środa 800-1600

piątek, sobota 800-1500

Autorzy nagrodzonych prac i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród 30 listopada 2019 r. o godz. 1100. Prace będzie można oglądać w Sali Papieskiej MZZ od 30 listopada do 6 grudnia 2019 r.

W trakcie trwania wystawy zwiedzający będą mogli głosować, w ten sposób, zostanie wyłoniona dodatkowo jedna Nagroda Publiczności.

Uwagi organizatora:

 • nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;

 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;

 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się TUTAJ.

Skip to content