Powrót do wszystkich aktualności

Mławski Open Muzealny 2024…

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie serdecznie zaprasza na wydarzenie, które ma na celu promocję działalności amatorskiej związanej z historią i sztuką, wspieranie osób niezrzeszonych, działających w zakresie badań i twórczości dotyczących dziedzictwa kulturowego ziemi zawkrzeńskiej.

Forma otwarcia muzeum jako jednostki kultury umożliwi prezentację dorobku naukowego i artystycznego szerokiemu gronu odbiorców. Ponadto, uczestnicy będą mieli okazję nawiązać współpracę z muzeum w zakresie dalszej działalności kulturalnej i naukowej.

Warunki Udziału w Wydarzeniu

Muzeum skupia się na pięciu działach tematycznych: archeologii, historii, etnografii, przyrodzie i sztuce związanych z obszarem ziemi zawkrzeńskiej. Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie prac ściśle powiązanych z wybranym przez siebie tematem. Akceptowane formy to artykuły, wywiady, opracowania, filmy, prace plastyczne (malarstwo, fotografia, rzeźba, rękodzieło).

Prace należy dostarczyć do 10 lipca 2024 roku do siedziby muzeum (ul. 3 Maja 5). Będą oceniane przez Komisję Weryfikacyjną, powołaną przez muzeum, a wybrane dzieła zostaną zaprezentowane na ekspozycji czasowej od 13 lipca do 30 lipca 2024 r. Opracowania naukowe i publikacje historyczne będą przedstawiane w formie autorskich referatów.

Nagrody i Wyróżnienia

Autorzy wybranych prac otrzymają Kartę Przyjaciela Muzeum, upoważniającą do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji przez rok oraz do udziału w wydarzeniach organizowanych przez instytucję. Za zgodą uczestników, muzeum przewiduje publikację prac oraz możliwość dalszej współpracy z autorami.

Skip to content