Powrót do wszystkich aktualności

Nabór na stanowisko asystent muzealny

Asystent muzealny w Dziale Sztuki lub Dziale Historii

Podstawowy zakres obowiązków:
– opieka nad kolekcjami zgromadzonych w Muzeum, pozyskiwanie obiektów do kolekcji, inwentaryzowanie i katalogowanie obiektów w muzealnej bazie danych, naukowe opracowanie w publikacjach, przechowywanie, udostępnianie, udzielanie informacji i popularyzacja zbiorów;

– uczestnictwo w pracach badawczych dotyczących kolekcji oraz innych zagadnień związanych ze zbiorami, kulturą i sztuką oraz dziedzictwem niematerialnym Ziemi Zawkrzeńskiej

– przygotowywanie publikacji, scenariuszy pokazów i wystaw czasowych, lekcji muzealnych oraz innych działań prowadzonych przez MZZ Mława

Wymagania:
– ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie historii, historii sztuki lub ochrony dóbr kultury;
– umiejętność prowadzenia zajęć, prezentacji, swobodnego wypowiadania się;
– znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office;
– dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele);
– zdolności organizacyjne;
– komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, wielozadaniowość, zaangażowanie;
– wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

Mile widziane:
– znajomość specyfiki pracy w muzeum, pracy z bazami danych;
– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w muzeum lub innych instytucjach kultury;
– doświadczenie w pracy z pisaniem tekstów o sztuce i krytyki artystycznej;
– znajomość innego języka obcego;

Warunki pracy na stanowisku:
– rodzaj umowy – umowa o pracę;
– wymiar zatrudnienia – pełen etat;
– miejsce wykonywania pracy – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;

Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem wykształcenia i doświadczenia, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie, umiejętności.
W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.

Zgłoszenia można składać do dnia 30.06.2024 r. osobiście w Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@muzeum.mlawa.pl

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie zwraca złożonych ofert i zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailowo w celu umówienia rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Skip to content