Powrót do wszystkich aktualności

Ogólnopolskie seminarium „Wojna-pamięć-dialog”

W dniach 28-29 sierpnia w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyło się ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli. Goście zastanawiali się, jak w interesujący sposób przekazać wiedzę na temat II wojny światowej oraz Bitwy pod Mławą 1939 młodym pokoleniom.

Otwarcie seminarium odbyło się w sobotę 28 sierpnia o godzinie 10:00. Zgromadzonych powitała Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej Barbara Zaborowska, po czym zostali zaproszeni do zwiedzenia nowej, zmodernizowanej stałej wystawy historycznej, poświęconej bitwie pod Mławą. O godzinie 11:30 uczestnicy odwiedzili Cmentarz Żołnierzy Niemieckich w Mławce, gdzie mogli wysłuchać wykładu „Historia i obraz w pamięci lokalnej” Macieja Jakubowskiego. Delegacja złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze w centralnej części cmentarza. Kolejnym punktem programu był przejazd do Uniszek Zawadzkich pod Pomnik Piechura oraz odwiedzenie Mauzoleum Żołnierzy Września 1939. Drugą część sobotniego spotkania rozpoczęły warsztaty prowadzone przez Marzenę Wolschlaeger oraz Anetę Plewę. Prowadzące pokazały, w jaki sposób na zajęciach z młodzieżą wykorzystać tekst źródłowy oraz jakie płyną z tego korzyści. Dzień zakończyła prelekcja Marzeny Wolschlaeger, w czasie której pedagodzy zapoznali się z możliwościami, jakie daje międzynarodowa współpraca młodzieży w kontekście kultywowania pamięci o zdarzeniach minionego wieku.

Drugi dzień rozpoczął się warsztatami Anety Plewy „Jak mówić o pamięci?”. Seminarzyści dowiedzieli się, w jaki sposób, za pomocą dociekań filozoficznych rozmawiać z uczniami na temat pamięci o ciężkich wydarzeniach II wojny światowej. O godzinie 10:30 swoją prelekcję, na temat wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego do historii, rozpoczęła Patrycja Czerwińska. Następnie o Centropie i możliwościach międzynarodowej współpracy nauczycieli opowiedziała Ewa Arendarczyk. Ostatnim wystąpieniem było zaprezentowanie projektu edukacyjnego przez Judith Nockemann – niemiecką nauczycielkę, która opowiadała jak Niemcy kultywują pamięć o Żydach, jak poradzili sobie po II wojnie światowej oraz w jaki sposób prowadzi zajęcia ze swoimi uczniami. Seminarium zakończyło oficjalne podziękowania i wręczenie zaświadczeń przez Dyrektor Barbarę Zaborowską.

Skip to content