Powrót do wszystkich aktualności

Podsumowujemy wakacyjne zajęcia – twórcze i edukacyjne

W lipcu i sierpniu w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Wszystkie przygotowane propozycje cieszyły się zainteresowaniem. Zajęcia zazwyczaj składały się z dwóch części: teoretycznej – opowieści, rozmowy, filmy i praktycznej – malowanie, rysowanie, wyklejanie i lepienie.

Podczas pierwszego spotkania na przykład, dzieci poznawały legendy o Mławie, a następnie miały za zadanie namalować to, co najbardziej utkwiło im w pamięci. Na kolejnych z cyklu historycznych obejrzały film „Drzwi gnieźnieńskie”, po czym na stałej wystawie archeologicznej wysłuchały opowieści o czasach pogańskich, oglądały amulety i enkolpiony, a na stałej wystawie historycznej przy mapce Ziemi Zawkrzeńskiej usłyszały o tym, jak Mława uzyskała prawa miejskie i jak zmieniał się herb naszego miasta na przestrzeni wieków. Po części teoretycznej były warsztaty plastyczne.

W trakcie zajęć plenerowych „Na mławskim rynku” dzieci z opiekunem udały się z muzeum w kierunku kościoła pw. św. Trójcy, by podziwiać urodę miasta. Innym razem spacerkiem dotarły do parku miejskiego, gdzie poznały jego historię, przeznaczenie i zabytki. W części plastycznej tworzyły drzewo genealogiczne.

Paciorki z papieru i kolorowej modeliny powstały w trakcie warsztatów „Życie codzienne, czyli woje i elegantki”. Wcześniej jednak dzieci dowiedziały się, jak wyglądał dzień powszedni dawnych mieszkańców, czym się żywili, jak mieszkali, w co się ubierali.

Zajęcia „Prajęzyk” rozpoczęły się od wykonania papieru imitującego ścianę jaskini. Po obejrzeniu prezentacji petroglifów naskalnych z jaskiń w Australii, Argentynie, Francji i Bułgarii dzieci wykonały prace inspirowane prehistorycznymi rysunkami. W ramach zajęć archeologicznych odbyło się także poszukiwanie skarbów przy pomocy wykrywacza metali.

W dziale przyrody miały miejsce warsztaty „Ptasiowo”. Po omówieniu gatunków ptaków, ich przystosowań do pobierania różnych rodzajów pokarmu oraz przystosowań do życia w środowisku wodnym i lądowym (filmy „Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu” lub „Na skraju lasu”) dzieci wykonywały jadłospis dla ptasiej restauracji oraz modele sikory.

„Baśniowy świat motyli” przybliżył gatunki tych dziennych i nocnych owadów. Później dzieci miały za zadanie odtworzenie fragmentu łąki z trójwymiarowymi motylami i roślinami oraz wyklejenie motyli łuskami z kolorowego papieru. Z kolei podczas warsztatów „W parkowym labiryncie” były pogadanki o liściach, poszukiwanie określonych gatunków drzew i nanoszenie ich na plan parku oraz malowanie pastelami liści na lnianych torbach.

W świat sztuki dzieci zostały wprowadzone podczas spotkania „Wojtkowe malowanie”, kiedy po opowieściach o Wojciechu Piechowskim i wstępnej analizie jego obrazów uczestnicy wykonywali szkice kompozycyjne, a na ich podstawie prace malarskie. Na stałej wystawie malarskiej dowiedziały się również, jak wyglądały pracownie artystów malarzy, czym malowano, w jaki sposób przygotowywano farby. Wreszcie w części plastycznej wykonywały farbami prace („W pracowni artysty”).

W trakcie zajęć dotyczących historii pisma – „W skryptorium” dzieci prześledziły, jak rozwijało się piśmiennictwo od prehistorycznych malunków na ścianach i sklepieniach jaskiń, przez pismo węzełkowe, klinowe, hieroglify, alfabet łaciński, po współcześnie wykonane zaproszenia i ozdobne bileciki.

„Wakacje w muzeum” prowadziła głównie edukator Katarzyna Skorupa-Malińska, Mirosława Wilamowska oraz – 3 spotkania – Dorota Klimek.

Skip to content