Powrót do wszystkich aktualności

Wystawa „Rzemiosło mławskie”

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie przekazał muzeum pięć sztandarów cechowych, które wraz z dokumentami i zdjęciami stworzyły wystawę.

Wernisaż odbył się 12 lipca 2019 r. w sali wystaw czasowych. Obecni byli m.in. przedstawiciele organizatorów – dyrektor muzeum Barbara Zaborowska i starszy cechu, prezes zarządu Waldemar Kowalski, zaproszeni goście – Janina Budzichowska, Wiceburmistrz Miasta Mława oraz Magdalena Grzywacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Medialnej Urzędu Miasta Mława.

Mławski cech w aktualnej formie istnieje od roku 1946 r., kiedy to komisaryczny zarząd, ustanowiony po wojnie przez ludową władzę, rozpoczął jego organizowanie. Jest najstarszą organizacją pozarządową działającą w regionie, ale są dokumenty źródłowe potwierdzające istnienie tutaj rzemiosła co najmniej od XIV w. Kultywuje stare zwyczaje, posiada insygnia, skrzynię cechową, tradycyjne stroje – togi, pieczęć, sztandary i wiele innych cennych dokumentów historycznych.

Sztandary:

1. aktualny cechowy,

2. sztandar piekarzy z 1938 r., który dokumentuje fakt istnienia cechu piekarzy od 1825 r.,

3. sztandar szewców z 1900 r.,

4. sztandar rzeźników z 1961 r.,

5. sztandar oraczy z 1972 r.

Ponadto ekspozycję stanowią:

1. galeria zdjęć starszych cechu, zarządzających w latach 1947 – 2015 r.,

2. świadectwa majstrowskie potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych – jedno z najstarszych dotyczy garncarzy i pochodzi z 1862 r.,

3. dyplomy i odznaczenia od 2006 r., w tym Złoty Medal im. Jana Kilińskiego z 2006 r., dyplom uznania za aktywną działalność od marszałka województwa mazowieckiego z 2007 r., Medal „Pro Masovia” z 2008 r.

Wystawę można oglądać do 31 lipca.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej © 2019 Polityka prywatności